Rejestracja

Rejestracja nie jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności platformy crowdconnect.pl, jednak umożliwi otrzymywanie informacji o nowych projektach i aktualnościach.