Poradnik

8 Zasad Świadomego Inwestowania

CrowdConnect.pl to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A. Na platformie prezentowane są oferty publiczne małych i średnich spółek, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach platformy wyróżnia się dwie sekcje - #wdrodzeNaNewConnect, gdzie prezentowane są oferty spółek zamierzających złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w perspektywie dwunastu miesięcy oraz #StartupZone, w ramach której swoje oferty prezentują spółki na wcześniejszych etapach rozwoju, o wysokim potencjalne wzrostu i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone na rynek NewConnect na przestrzeni około 2-3 lat.

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Zazwyczaj prawdą jest stwierdzenie, że im wyższy jest oczekiwany zysk, tym większy jest poziom ryzyka. Przykładowe ryzyka związane z inwestowaniem znajdziesz TUTAJ.

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa inwestorów, dlatego wszyscy emitenci prezentujący oferty papierów wartościowych na CrowdConnect.pl przechodzą wcześniej naszą weryfikację. Mimo to pamiętaj, że wciąż istnieje ryzyko utraty zainwestowanych przez Ciebie środków, dlatego przed podjęciem decyzji dokonaj weryfikacji każdej z zaprezentowanych ofert papierów wartościowych, wykorzystując poniższe wskazówki.

step2-icon
1

Zweryfikuj wyniki finansowe

Inwestuj w spółki, które potrafią udowodnić swoje zamierzenia. Zwróć uwagę na ich historię, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. 

 

Na platformie prezentowane są wyłącznie podmioty, które przeszły naszą weryfikację.

step2-icon
2

Pamiętaj o ryzyku

Inwestując w spółkę bez historii, pamiętaj, że chociaż start-upy mogą przynieść duży zysk, to większość z nich upada.

 

Na CrowdConnect.pl znajdziesz spółki, które posiadają odpowiednią historię lub które zostały założone przez doświadczony zespół.

 

Co do zasady spółki prezentowane w sekcji #wdrodzeNaNewConnect charakteryzują się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym od tych prezentowanych w sekcji #StartupZone.

step2-icon
3

Oceń kompetencje zespołu

Zwróć uwagę na to, kto zarządza spółką i jakie ma doświadczenie w tym, co robi.

 

Staramy się dobierać projekty, za którymi stoją odpowiednio wykwalifikowani ludzie.

 

step2-icon
4

Oceń szanse zbycia akcji

Dokonując inwestycji zwróć uwagę, czy będziesz mógł w przyszłości z niej wyjść – inaczej Twoje pieniądze będą zamrożone.

 

Wszystkie spółki prezentujące oferty na platformie zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect - umożliwi Ci to kupno i sprzedaż akcji w obrocie zorganizowanym.

 

Zwróć jednak uwagę, że spółki prezentowane w sekcji #wdrodzeNaNewConnect zamierzają złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w perspektywie 12 miesięcy od dnia zakończenia emisji, natomiast spółki z sekcji #StartupZone mogą planować debiut w perspektywie 2-3 lat od jej zakończenia. Nie można wykluczyć, że wprowadzenie do obrotu nie nastąpi nigdy – mogą one nie spełnić kryteriów regulaminów GPW, zaprzestać działalności lub zostać przejęte. W przypadku spółek z sekcji #StartupZone ryzyko niewprowadzenia akcji do obrotu jest istotnie podwyższone.

step2-icon
5

Zweryfikuj plany spółki

Jeżeli spółka zamierza zadebiutować na rynku zorganizowanym upewnij się, czy zamierzenia te są realne - czy podjęła już w tym kierunku działania, czy nie jest za mała, itp.

 

Co do zasady spółki prezentujące oferty na CrowdConnect.pl posiadają zawarte umowy ze spółką INC S.A. z Grupy Kapitałowej INC w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia na rynek NewConnect. INC S.A. jest najbardziej doświadczonym Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect.

 

W przypadku, gdy funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni inny podmiot informacją tą znajdziesz w tabeli „Dane o emitencie”.

step2-icon
6

Sprawdź atrakcyjność wyceny

Pamiętaj, że sama cena akcji nie świadczy o opłacalności inwestycji. W przypadku ofert przeprowadzanych w sekcji #wdrodzeNaNewConnect zwróć uwagę co najmniej na podstawowe wskaźniki - cena/zysk i cena/wartość księgowa.

 

Spółki prezentowane w sekcji #StartupZone, z uwagi na wcześniejszy etap rozwoju i często brak dodatnich wyników finansowych zazwyczaj wyceniane są w oparciu o ich potencjał rozwoju. W ich przypadku zwróć szczególną uwagę na atrakcyjność i szanse zdobycia rynku przez planowane produktów/usług, które spółka chce stworzyć.

 

Każdorazowo zwróć uwagę na czynniki ryzyka.

step2-icon
7

Inwestuj w instrumenty znane prawu

Akcje są instrumentem finansowym, z których posiadaniem wiążą się określone uprawnienia. Innego rodzaju "instrumenty", czy sposoby emisji - takie jak tokeny, ICO, opcje inwestycyjne, itp., są co najmniej nieuregulowane prawnie.

 

Uczestnicząc w ofertach prezentowanych na CrowdConnect.pl masz pewność, że nabywasz prawa wynikające z akcji (prawo głosu na walnym zgromadzeniu, czy prawo do dywidendy).

step2-icon
8

Dywersyfikuj inwestycje

Pamiętaj, aby nie inwestować wszystkich wolnych środków w jedną spółkę. Podziel kwotę, jaką chcesz zainwestować, pomiędzy kilka podmiotów - pozwala to ograniczać ryzyko.

 

Zwróć uwagę, że spółki z sekcji #StartupZone charakteryzują się wyższym ryzykiem inwestycyjnym od spółek z sekcji #wdrodzeNaNewConnect.