Poradnik crowdinvestingu - CrowdConnect

Poradnik

8 Zasad Świadomego Inwestowania

CrowdConnect.pl to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A. Na platformie prezentowane są oferty publiczne małych i średnich spółek, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Zazwyczaj prawdą jest stwierdzenie, że im wyższy jest oczekiwany zysk, tym większy jest poziom ryzyka. Przykładowe ryzyka związane z inwestowaniem znajdziesz TUTAJ.

Przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa inwestorów, dlatego wszyscy emitenci prezentujący oferty papierów wartościowych na CrowdConnect.pl przechodzą wcześniej naszą weryfikację. Mimo to pamiętaj, że wciąż istnieje ryzyko utraty zainwestowanych przez Ciebie środków, dlatego przed podjęciem decyzji dokonaj weryfikacji każdej z zaprezentowanych ofert papierów wartościowych, wykorzystując poniższe wskazówki.

step2-icon
1

Zweryfikuj wyniki finansowe

Inwestuj w spółki, które potrafią udowodnić swoje zamierzenia. Zwróć uwagę na ich historię, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju. 

 

Na platformie prezentowane są wyłącznie podmioty, które przeszły naszą weryfikację.

step2-icon
2

Pamiętaj o ryzyku

Inwestując w spółkę bez historii, pamiętaj, że chociaż start-upy mogą przynieść duży zysk, to większość z nich upada.

 

Na CrowdConnect.pl znajdziesz spółki, które posiadają odpowiednią historię lub które zostały założone przez doświadczony zespół.

step2-icon
3

Oceń kompetencje zespołu

Zwróć uwagę na to, kto zarządza spółką i jakie ma doświadczenie w tym, co robi.

 

Staramy się dobierać projekty, za którymi stoją odpowiednio wykwalifikowani ludzie. 

step2-icon
4

Oceń szanse zbycia akcji

Dokonując inwestycji zwróć uwagę, czy będziesz mógł w przyszłości z niej wyjść – inaczej Twoje pieniądze będą zamrożone.

 

Wszystkie spółki prezentujące oferty na platformie zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy. Umożliwi Ci to kupno i sprzedaż akcji na giełdzie.

step2-icon
5

Zweryfikuj plany spółki

Jeżeli spółka zamierza zadebiutować na rynku giełdowym upewnij się, czy zamierzenia te są realne - czy podjęła już w tym kierunku działania, czy nie jest za mała, itp.

 

Spółki prezentujące oferty na CrowdConnect.pl posiadają podpisane umowy z Grupą Kapitałową INC w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia na rynek NewConnect. INC S.A. jest najbardziej doświadczonym Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect (53 wprowadzone spółki). 

step2-icon
6

Sprawdź atrakcyjność wyceny

Pamiętaj, że sama cena akcji nie świadczy o opłacalności inwestycji. Zwróć uwagę co najmniej na podstawowe wskaźniki - cena/zysk i cena/wartość księgowa. Inwestuj w spółki, dla których wskaźniki są lepsze (niższe) niż np. notowanej na giełdzie konkurencji, bo wtedy istnieje potencjał wzrostów.

 

Dla każdej z ofert prezentujemy podstawowe wskaźniki wyceny, która jest sporządzana w oparciu o bieżące trendy na rynku kapitałowym.

step2-icon
7

Inwestuj w instrumenty znane prawu

Akcje są instrumentem finansowym, z których posiadaniem wiążą się określone uprawnienia. Innego rodzaju "instrumenty", czy sposoby emisji - takie jak tokeny, ICO, opcje inwestycyjne, itp., są co najmniej nieuregulowane prawnie.

 

Uczestnicząc w ofertach prezentowanych na CrowdConnect.pl masz pewność, że nabywasz prawa wynikające z akcji (prawo głosu na walnym zgromadzeniu, czy prawo do dywidendy).

step2-icon
8

Dywersyfikuj inwestycje

Pamiętaj, aby nie inwestować wszystkich wolnych środków w jedną spółkę. Podziel kwotę, jaką chcesz zainwestować, pomiędzy kilka podmiotów - pozwala to ograniczać ryzyko.