O nas

CrowdConnect.pl jest częścią
Grupy Kapitałowej INC 

CrowdConnect.pl jest częścią Grupy Kapitałowej INC

CrowdConnect.pl to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A.

Na platformie prezentowane są informacje o ofertach publicznych o wartości do 1 mln EUR prowadzonych przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferty te nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego. W ramach platformy wyróżnia się dwie sekcje - #wdrodzeNaNewConnect, gdzie prezentowane są oferty spółek zamierzających złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w perspektywie dwunastu miesięcy oraz #StartupZone, w ramach której swoje oferty prezentują spółki na wcześniejszych etapach rozwoju, o wysokim potencjalne wzrostu i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone na rynek NewConnect na przestrzeni około 2-3 lat.

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prezentowanie informacji o ofertach instrumentów finansowych wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego m.in. na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 25 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

INC S.A. była wielokrotnie nagradzana jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2018 roku została laureatem nagrody specjalnej GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych w historii rynku NewConnect. INC S.A. wprowadziła na rynek NewConnect akcje 66 spółek, a jej klienci pozyskali łącznie ponad 3 mld PLN kapitału z emisji akcji i obligacji.

Spółka notowana na rynku GPW od 2006 roku. Autoryzowany Doradca na NewConnect i Catalyst oraz AeRO (BVB)

Fundusz preIPO notowany na giełdzie w Bukareszcie (rynek AeRO) i na rynku NewConnect w Warszawie

Spółka posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Kapitał pozyskany przez
klientów INC
na NewConnect:
0 mln PLN
Kapitał pozyskany przez
klientów GK INC
na rynku głównym:
0 mln PLN
Kapitał pozyskany przez
klientów INC
na AeRO:
0 mln PLN
Liczba wprowadzonych
spółek na rynek
NewConnect:
0