O nas - CrowdConnect

O nas

CrowdConnect.pl jest częścią
Grupy Kapitałowej INC 

CrowdConnect.pl to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A.

Na platformie prezentowane są informacje o ofertach publicznych o wartości do 1 mln EUR prowadzonych przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferty te nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej. 

Zgodnie z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prezentowanie informacji o ofertach papierów wartościowych wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – Dom Maklerski INC S.A. posiada licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego numer decyzji DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012.

Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 20 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

INC S.A. była wielokrotnie nagradzana jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2018 roku została laureatem nagrody specjalnej GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych w historii rynku NewConnect. INC S.A. wprowadziła na rynek NewConnect akcje 53 spółek, a jej klienci pozyskali łącznie ponad 3 mld PLN kapitału z emisji akcji i obligacji.

Spółka notowana na rynku GPW od 2006 roku. Autoryzowany Doradca na NewConnect i Catalyst oraz AeRO (BVB)

Fundusz preIPO notowany na giełdzie w Bukareszcie (rynek AeRO)

Spółka posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Kapitał pozyskany przez
klientów INC
na NewConnect:
0 mln PLN
Kapitał pozyskany przez
klientów GK INC
na rynku głównym:
0 mln PLN
Kapitał pozyskany przez
klientów INC
na AeRO:
0 mln PLN
Liczba wprowadzonych
spółek na rynek
NewConnect:
0

Zespół

Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

Piotr Zygmanowski

Prokurent / Dyrektor Działu Ofert Pierwotnych

Mateusz Ostrowski

Makler Papierów Wartościowych

Sebastian Trębicki

Dyrektor Działu Sprzedaży

Marcin Kaczmarek

Dyrektor Działu Sprzedaży

Sergiusz Frąckowiak

Dyrektor Zarządzający

Jacek Skrzypczak

Makler Papierów Wartościowych

Katarzyna Grewling

Inspektor Nadzoru

Krzysztof Waśko

Risk Manager

Katarzyna Pankowska

Audytor Wewnętrzny