Kontakt

Właścicielem platformy crowdconnect.pl jest Dom Maklerski INC S.A.

Dom Maklerski INC S.A.
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań

tel: + 48 61-297-79-27
e-mail: biuro@dminc.pl
www.dminc.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000371004
NIP: 7010277149
REGON: 142721519
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony: 550.000 zł


W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie prosimy o kontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź e-mail.


 


--
Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie KNF w zakresie oferowania instrumentów finansowych (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) oraz w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (decyzja DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1), a także w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz  w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych (decyzja DIF-DIFZL.4010.1.2020).

Formularz kontaktowy