Hydra Games

Emisja akcji, seria: D

37 500 PLN

3.75%

10 000

oferowanych akcji

150 PLN

cena za akcję

1 500 000 PLN

kwota emisji *

12

akcjonariuszy

- dni

do końca

Niniejsza emisja przeprowadzana jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect i uzyskania statusu spółki publicznej. Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Statystyki postępu emisji uwzględniają wszystkie złożone zapisy na akcje.

* Jest to maksymalna kwota emisji akcji, cel ustalony został na poziomie 1.000.500 zł, po zebraniu co najmniej tej kwoty emisja dojdzie do skutku (próg emisji).


Dane spółki

Nazwa Hydra Games S.A.
Branża gaming
www https://hydragames.pl/
Adres ul. Marszałkowska 45/49 lok. 44
00-648 Warszawa
KRS 0000529324
NIP 5272723301
E-mail emisja@hydragames.pl
Tel. +48 882 810 849
Autoryzowany doradca INC S.A.

Dokumenty

Prezentacja inwestorska

Dokument ofertowy

Jak zainwestować?

1

Zapoznaj się ze stroną emisji

2

Pobierz dokument ofertowy

3

Przeanalizuj jego treść

4

Złóż zapis na stronie Spółki

Zapisy na akcje przyjmowane są bezpośrednio przez Spółkę. Dom Maklerski nie jest zaangażowany w proces przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje. W celu złożenia zapisu na akcje i ich opłacenia musisz przejść na dedykowaną do tego stronę prowadzoną przez Spółkę, która została zabezpieczona certyfikatem SSL. Płatności obsługiwane są przez Tpay – markę należącą do KIP S.A., posiadającą licencję krajowej instytucji płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dom Maklerski pełni wyłącznie funkcję oferującego w rozumieniu art. 72 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prezentuje udostępnione przez Emitenta informacje o instrumentach finansowych, warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów. Dom Maklerski INC S.A. nie pełni roli przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia instrumentów finansowych, ani nie pośredniczy w przyjmowaniu zapisów i przekazywaniu wpłat. Osoba składająca zapis na stronie Spółki nie staje się klientem Domu Maklerskiego.

Cały proces jest w pełni bezpłatny, ani Dom Maklerski, ani Spółka nie pobierają od Ciebie żadnych opłat lub prowizji. Nie musisz także podpisywać żadnej fizycznej dokumentacji – wszystkie informacje przekazujesz wyłącznie online. Nowocześnie, szybko i wygodnie.


Opuszczasz serwis zarządzany przez Dom Maklerski i przechodzisz na stronę spółki Hydra Games w celu złożenia zapisu na akcje

Strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL i została zweryfikowana przez Dom Maklerski INC S.A. Płatności obsługiwane są przez tPay - markę należącą do KIP S.A., posiadającą licencję krajowej instytucji płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski INC S.A. nie pełni roli przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia instrumentów finansowych, ani nie pośredniczy w przyjmowaniu zapisów i przekazywaniu wpłat. Dom Maklerski nie jest zaangażowany w proces przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje, a osoba składająca zapis na stronie Spółki nie staje się klientem Domu Maklerskiego.


Potwierdź