genXone

Emisja akcji, seria: E

4 140 000 PLN

206.9%

580 000

oferowanych akcji

6,90 PLN

cena za akcję

4 002 000 PLN

kwota emisji *

60

akcjonariuszy

31.01.2020

data zakończenia

Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Statystyki postępu emisji uwzględniają wszystkie złożone zapisy na akcje.

* Jest to maksymalna kwota emisji akcji, cel ustalony został na poziomie 2.001.000 zł, po zebraniu co najmniej tej kwoty emisja dojdzie do skutku (próg emisji).


Dane spółki

Nazwa genXone
Branża Biotechnologia
www http://genxone.eu
Planowany debiut na NewConnect I-II kw. 2020
Adres Kobaltowa 6, Złotniki
62-002 Suchy Las
KRS 0000743838
NIP 7811918132
E-mail office@genxone.eu
Tel. + 48 888 602 308
Autoryzowany doradca INC S.A.

Prezentowana spółka jest na wczesnym etapie rozwoju działalności, przez co ryzyko towarzyszące inwestycji w jej akcje jest większe od ryzyka inwestycji w akcje spółek bardziej dojrzałych.

Dokumenty

Teaser inwestycyjny

Dokument ofertowy

Aneks nr 1 do Dokumentu Ofertowego

Prezentacja inwestorska - aktualizacja nr 2

Aneks nr 2 do Dokumentu Ofertowego

Bonusy

W terminie miesiąca  od dnia przydziału akcji Emitent skontaktuje się z Inwestorem drogą mailową lub telefoniczną celem ustalenia zasad odbioru świadczenia od Emitenta. Emitent ponosi również koszty związane z transportem i dostarczeniem materiału biologicznego do badania.

Jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizację procesu przyznania i dostarczenia bonusu jest Emitent.

Badania diagnostyczne (50 sztuk)

W ramach pakietu Spółka oferuje wykonanie badań diagnostycznych do wyboru w następujących panelach: panel infekcji układu pokarmowego, panel infekcji układu oddechowego, panel infekcji układu moczowo-płciowego. Voucher przewiduje wykonanie badania w ramach jednego wybranego panelu dla 1 osoby. Bonus dostępny dla pierwszych 50 osób.

Badania diagnostyczne

Taki sam zakres badania diagnostycznego, jak od 200 akcji, przy czym bonus nie jest ograniczony ilościowo.

Analiza mikrobiomu jelitowego (50 sztuk)

Szczegółowe badanie obejmuje analizę mikrobiomu jelitowego, przygotowanie raportu oraz konsultację wyników ze specjalistą w zakresie dietetyki i żywienia dla 1 osoby. Bonus dostępny dla pierwszych 50 osób

Analiza mikrobiomu jelitowego

Taki sam zakres analiza mikrobiomu jelitowego, jak od 1000 akcji, przy czym bonus nie jest ograniczony ilościowo.

Wizyta i szkolenie w laboratorium (50 sztuk)

W ramach Emitent oferuje jednodniowe szkolenie z biologiem molekularnym w laboratorium z własnym badaniem. Eksperci przybliżą Inwestorowi tajniki analiz genetycznych i przedstawią warsztat pracy biologa molekularnego. Grupa od 1 do 5 osób. Bonus dostępny dla pierwszych 50 osób.

Wizyta i szkolenie w laboratorium

Taki sam zakres wizyty i szkolenia, jak od 7500 akcji, przy czym bonus nie jest ograniczony ilościowo.


Jak zainwestować?

1

Zapoznaj się ze stroną emisji

2

Pobierz dokument ofertowy

3

Przeanalizuj jego treść

4

Złóż zapis na stronie Spółki

Zapisy na akcje przyjmowane są bezpośrednio przez Spółkę. Dom Maklerski nie jest zaangażowany w proces przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje. W celu złożenia zapisu na akcje i ich opłacenia musisz przejść na dedykowaną do tego stronę prowadzoną przez Spółkę, która została zabezpieczona certyfikatem SSL. Płatności obsługiwane są przez Tpay – markę należącą do KIP S.A., posiadającą licencję krajowej instytucji płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dom Maklerski pełni wyłącznie funkcję oferującego w rozumieniu art. 72 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prezentuje udostępnione przez Emitenta informacje o instrumentach finansowych, warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów. Dom Maklerski INC S.A. nie pełni roli przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia instrumentów finansowych, ani nie pośredniczy w przyjmowaniu zapisów i przekazywaniu wpłat. Osoba składająca zapis na stronie Spółki nie staje się klientem Domu Maklerskiego.

Cały proces jest w pełni bezpłatny, ani Dom Maklerski, ani Spółka nie pobierają od Ciebie żadnych opłat lub prowizji. Nie musisz także podpisywać żadnej fizycznej dokumentacji – wszystkie informacje przekazujesz wyłącznie online. Nowocześnie, szybko i wygodnie.

Dołącz do społeczności inwestorów!

Nie przegap żadnej obiecującej emisji