FAQ - CrowdConnect

FAQ

O platformie

Jest to pojęcie, które pojawiło się kilka lat temu. Oznacza możliwość przyjaznego i nowoczesnego inwestowania w spółki i budowania społeczności inwestorów wokół niej. Przepisy w Polsce i w UE uprościły dokonywanie ofert publicznych akcji o wartości do 1 mln euro. Kiedyś takie oferty wymagały, podobnie jak największe oferty publiczne akcji, skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Teraz jest to prostsze i bardziej przyjazne.

Jest to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A. CrowdConnect.pl umożliwia zapoznanie się z parametrami emisji akcji małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect.

Nie. Na platformie CrowdConnect.pl prezentowane są wyłącznie informacje o akcjach spółek oraz warunkach ich nabycia. Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przez emitenta akcji, na odrębnej stronie prowadzonej przez emitenta, a wpłaty dokonywane są na jego rachunek bankowy.

Nie. Zapoznanie się z parametrami emisji jest bezpłatne. Zapis składany jest na stronie danej spółki, dlatego Dom Maklerski INC S.A. nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Za złożenie i opłacenie zapisu na stronie spółki również nie jest od Ciebie pobierana żadna opłata lub prowizja.

Nie. Do zapoznania się z parametrami emisji nie jest wymagana żadna umowa z Domem Maklerskim INC S.A. Zapis składany jest bezpośrednio na stronie internetowej spółki, dlatego nie jesteś klientem Domu Maklerskiego INC S.A. i nie zawierasz z nim żadnej umowy. Podobnie nie będziesz musiał wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów po złożeniu i opłaceniu zapisu na stronie spółki.

Nie, na CrowdConnect.pl nie ma możliwości kupna akcji. Na platformie prezentowane są wyłącznie informacje o ofercie publicznej akcji, wraz z niezbędnymi dokumentami. Zakupu akcji można dokonać na dedykowanej stronie internetowej spółki, która została zweryfikowana przez Dom Maklerski INC S.A.

Dla użytkownika

Zazwyczaj spółki wchodzą na giełdę głównie motywowane chęcią przyspieszenia rozwoju. Aby móc to zrobić potrzebny jest dodatkowy kapitał, który spółki pozyskują w formie oferty publicznej akcji.

S.A. to skrót od nazwy formy prawnej tj. Spółki Akcyjnej. Spółka akcyjna jest najbardziej dojrzałą formą spółki i tylko podmioty działające w takiej formie prawnej mogą emitować akcje i być notowane na giełdzie.

Jest to papier wartościowy, który potwierdza Twoje prawo do decydowania o losach spółki. Zyskujesz możliwość głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy czy prawo do otrzymania udziału w zysku w przypadku wypłaty dywidendy.

Spółka emituje akcje, które może kupić ktokolwiek. Na platformie wartość emisji akcji to maksymalnie 1 mln euro. Środki te przeznaczane są na rozwój – nowe linie produktowe, promocję i inne, szczegółowo opisane w materiałach towarzyszących ofercie.

Wynika to z wyceny spółki – porównania jej zysku i innych wskaźników finansowych do spółek już notowanych na giełdzie.

Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z przepisami prawa złożenie i opłacenie zapisu jest nieodwołalne. 

Jest to rynek giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), dedykowany dla małych i średnich spółek. GPW prowadzi rynek regulowany (dla dużych spółek - np. są tam notowane banki, PZU, Orlen itp.) oraz NewConnect – dla spółek mniejszych. 

Tak. Cały proces obsługiwany jest przez Tpay (markę należącą do KIP S.A., która posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Bezpośrednio spółka. Dom Maklerski INC S.A. nie pośredniczy w przyjmowaniu wpłat ani zapisów na akcje. Cały proces płatności obsługiwany jest przez tPay (markę należącą do KIP S.A., która posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Nie – spółka po rejestracji akcji przez Sąd od razu przystąpi do ich dematerializacji. Akcje pojawią się na Twoim rachunku przed debiutem spółki na NewConnect.

Działania są podejmowane niezwłocznie po zakończeniu emisji. Zazwyczaj trwa to od 6 do 12 miesięcy od jej końca.

Tak – będziesz na bieżąco informowany mailowo o postępach w procesie upublicznienia. Do tego informacje będą zamieszczane w zakładce danej spółki.

Akcje spółki będą notowane, co umożliwi Ci ich dodatkowe kupno lub sprzedaż. Spółka będzie się z Tobą na bieżąco komunikowała, informując o istotnych wydarzenia, a także okresowo będziesz miał dostęp do wyników finansowych. Do tego uzyskasz możliwość zdalnego zapisywania się na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Na giełdzie nigdy nie można zagwarantować zysku. Jednakże rynek kapitałowy pokazuje, że jeżeli spółka się rozwija i jej zysk rośnie, to również kurs akcji wzrasta.

Zdecydowanie nie – spółka musi być dobra, mieć zyski i ciekawe plany na rozwój. Spośród kilkudziesięciu tysięcy spółek w Polsce, tylko około 800 notowanych jest na giełdzie.

Nie. Dotychczasowi właściciele nie sprzedają swoich akcji. Spółka emituje nowe akcje, a wszystkie wpływy z ich sprzedaży trafiają bezpośrednio do spółki i są wykorzystywane na jej rozwój. 

Akcje będą notowane na giełdzie. Oznacza to, że akcje będzie można w przyszłości sprzedać, lub prawdopodobnie uzyskać wypłaconą przez spółkę dywidendę w przyszłości.

Każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma co do tego żadnych innych ograniczeń.

Nie jest to konieczne w momencie składania zapisu na stronie emitenta, jednakże w dalszej kolejności będziesz proszony o jak najszybsze wskazanie numeru rachunku maklerskiego, w związku z czym niezbędne będzie założenie rachunku w jednym z domów maklerskich prowadzących działalność maklerską na terytorium Polski. W innym przypadku spółka może nie przydzielić Ci akcji i zwróci Ci zainwestowane środki.

Nie, rachunek bankowy różni się od rachunku maklerskiego. Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego zobacz, czy Twój bank ma w ofercie odpowiednie usługi maklerskie i czy możesz taki rachunek otworzyć. W momencie składania zapisu na stronie spółki nie potrzebujesz posiadać rachunku maklerskiego, jednak będziesz proszony, aby założyć go jak najszybciej. W innym przypadku spółka może nie przydzielić Ci akcji i zwróci Ci zainwestowane środki.

Nie, emisja akcji to nie pożyczka. Środków z emisji akcji się nie oddaje.