Blog

Grupa INC rozpoczyna współpracę z kolejnymi spółkami z grupy PlayWay

13-03-2020 14:40:00

Grupa INC rozpoczęła współpracę z dwiema kolejnymi spółkami z Grupy PlayWay – Detalion Games oraz Madmind Studio. INC będzie odpowiadać za kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenie producentów gier na rynek NewConenct. Detalion Games zamierza pozyskać finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl

Podpisane umowy to kolejne, po współpracy w zakresie pozyskania finansowania dla President Studio, kontrakty ze spółkami z Grupy PlayWay.

- Pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej związanej z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, nasz pipeline projektów rośnie. Wierzymy, że przy stabilizacji sytuacji i poprawie nastrojów rynkowych będziemy je sprawnie realizować. W szczególności jesteśmy aktywni w obszarze spółek z tzw. nowej ekonomii. Branża gamingowa jest jedną z ważniejszych części tego rynku. Osiąga w Polsce zauważalne sukcesy i jest uważnie obserwowana przez inwestorów – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Detalion Games planuje pozyskać finansowania poprzez kampanię crowdinvestingową na CrowdConnect.pl. Detalion Games to reaktywacja studia znanego m.in. z serii Shizm oraz gry Sentinel: Strażnik Grobowca. To właśnie nowa produkcja Schizm III: Nemezis, w dobrze znanym graczom świecie, jest głównym projektem studia.

- Finansowanie społecznościowe i crowdinvesting stają się coraz popularniejszą formą pozyskiwania finansowania. To ważne by odróżnić projekty dotacyjne, gdzie użytkownicy zrzucają się na realizację przedsięwzięcia, od inwestycji, gdzie zakup akcji jest podstawowym celem, a nie dodatkiem - dodaje Paweł Śliwiński.

Na platformie CrowdConnect.pl prezentowane są sprawdzone projekty, z potencjałem inwestycyjnym oraz gotowością spółki do debiutu na NewConnect w ciągu kilku miesięcy od emisji lub w przypadku mniejszych podmiotów, charakteryzujące się gotowością organizacyjną do przeprowadzenia debiutu w perspektywie 2-3 lat.

Obecnie Grupa INC realizuje 11 projektów wprowadzenia spółek na warszawską giełdę. W I półroczu 2020 r. chce przeprowadzić procesy oferowania papierów wartościowych dla 12 klientów, a ich oczekiwana wartość to łącznie ponad 20 mln zł. Trwają również zaawansowane rozmowy z kolejnymi podmiotami planującymi pozyskanie finansowania lub debiut na GPW.


05.02.2020

Dom Maklerski INC SA pozyskał 3,4 mln zł dla SkinWallet, spółki z grupy Tar Heel Capital Pathfinder

Zrealizowana transakcja jest pierwszym efektem podpisanego w listopadzie 2019 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Grupa INC a funduszem inwestycyjnym.


17.03.2020

Grupa INC prezentuje nową strategię rozwoju

Wśród celów zaprezentowanej strategii jest osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz 6-krotne zwiększenie wartości firmy do września 2022.