Blog

genXone kontynuuje kampanię crowdfundingową do 31 stycznia

20-12-2019 11:08:00

GenXone – biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej, przedłużyła kampanię crowdfundingową, prowadzoną na platformie CrowdConnect, do 31 stycznia 2020 r. Zebrane środki zostaną przeznaczone na uruchomienie, we współpracy z siecią Diagnostyką, innowacyjnego projektu o nazwie Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej. W planach spółki jest także wejście na rynek NewConnect.

21 listopada br. spółka rozpoczęła kampanię equity crowdfundingową na platformie CrowdConnect.  W ramach oferty publicznej genXone oferuje 17,7% akcji, a cena za akcję wynosi 6,90 zł. Spółka chce pozyskać do 4 mln zł, ustanawiając próg dojścia emisji do skutku na poziomie 2 mln zł. Pozyskane środki firma zamierza przeznaczyć przede wszystkim na wdrożenie na rynek nowej marki Nanobiome.

- Jak dotąd nie pozyskaliśmy minimalnej kwoty emisji, dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć termin zapisów. Zależy nam, by zbudować wokół naszej firmy społeczność, która jest świadoma jak ważny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka ma mikrobiom. Cieszy nas fakt, że coraz więcej osób dostrzega potencjał genetyki w diagnozowaniu różnego typu chorób i myślę, że przedłużając nasza ofertę będziemy mogli w szerszym stopniu zaprezentować naszą działalność – komentuje
dr Michał Kaszuba, współzałożyciel i prezes zarządu genXone S.A.

Spółka postanowiła przedłużyć zbiórkę maksymalnie do 31 stycznia 2020 r., by pozyskać minimalną oczekiwaną pulę środków. W ramach udziału w crowdfundingu inwestorzy oprócz akcji, otrzymują również pakiety benefitów uzależnione od wysokości wpłaty. Wśród nich są m.in.: badania diagnostyczne dla wybranego panelu infekcji; szczegółowa analiza mikrobiomu jelitowego wraz z konsultacją wyników ze specjalistą w zakresie dietetyki i żywienia oraz jednodniowe warsztaty w laboratorium genXone, gdzie pod okiem specjalistów będzie można samodzielnie przeprowadzić własną analizę.

Kluczowy projekt firmy – Nanobiome, który ma zostać sfinansowany z pozyskanych środków, zakłada opracowanie szerokiej bazy wiedzy na temat ludzkiej mikrobioty. W pierwszym etapie genXone chce poznać mikroorganizmy bytujące w ludzkich jelitach. Zebrane informacje nt. mikrobiomu zostaną połączone z wnioskami na temat stylu życia czy chorób pacjentów, uzyskanymi z pogłębionego badania ankietowego. Raport końcowy z badania przedstawi szczegółową analizę mikrobioty jelitowej i wskaże, jakie działania mogą pomóc lepiej zadbać o zdrowie. Zakończenie prac nad projektem i jego komercjalizacja zaplanowana jest na początek 2020 roku. Rewolucyjne badanie ma być docelowo powszechnie dostępne dla klientów indywidulanych. Będzie można je znaleźć m.in. w ofercie partnera branżowego Spółki – sieci laboratoriów Diagnostyka Sp. z o.o.

Zamiarem genXone jest rozwój działalności w kilku obszarach. Pierwszym z nich jest wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA)  w codzienne życie, pomagając tym samym w rozwoju polskiego biznesu i jakości życia.

Kolejnym z celów jest tworzenie własnych, innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratorium.
W tym zakresie firma rozpoczęła prace nad dwoma prototypami testów, które planuje wprowadzić
do swojej oferty badań.

Strategia rozwoju genXone obejmuje również budowę kompleksowych baz danych genomowych
i metagenomowych oraz sprzedaż dostępu do bazy na zasadzie abonamentu. Dodatkowo Spółka planuje rozwój własnych aplikacji na smartfony umożliwiających korzystanie z zasobów baz danych oraz wykonywanie prostych badań na telefonie komórkowym.

Przewagą usług firmy w stosunku do konkurencji jest szybkość analizy pojedynczej próbki, szersza
i dokładniejsza informacja o badanym materiale oraz znacząco niższe koszty wykonania sekwencjonowania w porównaniu do innych technologii. Firma posiada własne, innowacyjne Laboratorium Genetyki Molekularnej oraz własne oprogramowania bioinformatyczne. Wysoką jakość oferowanych usług gwarantuje również wybitny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki i biznesu.

Projekty Spółki plasują się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Wartość globalnego rynku badań wykonywanych metodą NGS (ang. Next Generation Sequencing), według danych MarketsAndMarkets wyniosła w tym roku ok. 7,8 mld USD r. W 2025 r. osiągnąć ma poziom 24,4 mld USD przy 20,09 proc. rocznym tempie wzrostu. Znaczenie sekwencjonowania genomowego stale rośnie, a nowoczesne metody wspomnianej technologii pozwalają na zwiększenie efektywności prowadzonych badań i znaczące obniżenie kosztów.

Szczegółowe informacje nt. genXone oraz realizowanej oferty dostępne są pod adresem: www.crowdconnect.pl/genxone


13.12.2019

Plantwear SA zadebiutuje na NewConnect w styczniu 2020 r.

12 grudnia 2019 r. Zarząd GPW przyjął uchwałę o wprowadzeniu do obrotu akcji Plantwear SA. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na 8 stycznia 2020 r.


03.01.2020

8 stycznia 2020 r. będzie pierwszym dniem notowań akcji Plantwear na rynku NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Plantwear na dzień 8 stycznia 2020 r.