Blog

INC rozpoczęło współpracę strategiczną z firmą InnerValue

24-09-2019 06:58:00

Grupa inwestycyjno-doradcza INC podpisała umowę o współpracy strategicznej z firmą doradczą InnerValue, podały spółki. Firmy chcą wspólnie oferować kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i pozyskiwania kapitału, w szczególności dla spółek giełdowych oraz małych i średnich firm technologicznych i gamingowych.

"Decyzja o zawarciu aliansu strategicznego z InnerValue to krok milowy w rozwoju Grupy INC. Wspólnie oferujemy komplementarne i kompletne portfolio usług dla spółek giełdowych oraz firm planujących na niej zadebiutować. Na rynku powstała luka w finansowaniu firm potrzebujących od kilku do dziesięciu milionów złotych. Wierzę, że wspólne doświadczenia, know-how oraz posiadane zasoby pozwolą efektywnie zaspokoić potrzeby rozwijających się spółek" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Partnerzy będą prowadzili wspólne działania w zakresie doradztwa na rynku kapitałowym, pozyskiwania kapitału, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, przeprowadzania emisji akcji w formule crowdfundingu inwestycyjnego, dokonywania inwestycji kapitałowych, wspierania spółek w zakresie relacji inwestorskich oraz public relations. Celem stron jest wspólne oferowanie usług, uzyskiwanie synergii z dotychczasowego portfolio klientów oraz rozwój i promocję platformy crowdconnect.pl, wskazano również.

"Widzimy potrzebę świadczenia pełnego zakresu usług dla spółek giełdowych oraz małych i średnich firm poszukujących kapitału na rozwój. Wspólną ofertę chcemy kierować w szczególności do innowacyjnych spółek technologicznych w oparciu o dynamicznie rozwijający się crowdinvesting" - dodał partner zarządzający InnerValue Wojciech Iwaniuk.

W związku z rozpoczęciem strategicznej współpracy partnerzy zarządzający InnerValue zostaną powołani na funkcje członków zarządu w INC (Wojciech Iwaniuk), Domu Maklerskim INC (Kamil Gemra) oraz Carpathia Capital (Andrzej Szurek). Jednocześnie pozostają w InnerValue, rozwijając jej usługi w zakresie komunikacji spółek giełdowych oraz innowacyjnych firm niepublicznych poszukujących kapitału, podano.

Jednocześnie zostało zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy INC, które zdecyduje m.in. o przyjęciu programu motywacyjnego uzależnionego od wzrostu wartości rynkowej spółki w perspektywie następnych lat.

"Założony program motywacyjny w postaci prywatnej emisji akcji będzie korzystny dla wszystkich akcjonariuszy - kolejne transze są aktywowane jedynie w przypadku istotnego wzrostu wyceny rynkowej spółki. Pozwoli on jednocześnie na silne związanie naszych nowych partnerów ze spółką" - podsumował Śliwiński.

Grupa kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

InnerValue (Inner Corp Sp. z o.o.) jest wiodącą agencją relacji inwestorskich w Polsce, która zrealizowała projekty dla kilkudziesięciu klientów, w tym wielu innowacyjnych spółek technologicznych, medycznych i gamingowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie komunikacji z inwestorami, wsparcia ofert publicznych i debiutów giełdowych, organizacji wydarzeń oraz budowania relacji z mediami.

11.06.2019

Plantwear pozyskał z emisji 1,2 mln PLN, debiut na NewConnect po wakacjach

W dniu 10 czerwca 2019 r. zakończyła się oferta publiczna akcji spółki Plantwear, której parametry prezentowane były na platformie CrowdConnect.pl. Spółka pozyskała w ramach emisji 1,2 mln PLN od ponad 230 inwestorów.


25.09.2019

Legimi pozyskuje 2,2 mln zł z publicznej oferty obligacji

Legimi, pionier na polskim rynku e-książki, zakończyła publiczną ofertę obligacji. Spółka przydzielała 2.179 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,2 mln zł. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim.