Blog

Wspierasz, czy inwestujesz?

26-04-2019 10:25:00

Crowdfunding udziałowy stał się tematem wyraźnie medialnym, przez co mylone i upraszczane jest wiele pojęć.

Crowdfunding – czyli internetowe zbieranie środków w oparciu o rozproszona społeczność, ma wiele twarzy. Bardzo popularną odmianą jest tak zwany crowdfunding produktowy, który polega na wsparciu projektu w zamian za otrzymywanie nagród. Najpopularniejszym serwisem crowdfundingu produktowego jest Kickstarter, a w Polsce wspieram.to i polakpotrafi. Drugą odmianą jest crowdfunding donacyjny – gdzie przedmiotem wsparcia są cele charytatywne lub inne cele niekomercyjne. Przedmiotem naszego zainteresowania jest crowdfunding udziałowy, albo inaczej crowdinvesting.

Crowdinvesting daje możliwość przyjaznego i nowoczesnego inwestowania w spółki i budowania wokół niej społeczności inwestorów. Przepisy w Polsce i w UE uprościły dokonywanie ofert publicznych akcji do 1 mln euro. Jeszcze niedawno takie oferty wymagały skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Co ważne, aby mówić o inwestowaniu, należy dać inwestorowi perspektywę zarobku i możliwość sprzedaży akcji.

Zysk inwestora pochodzi głównie ze wzrostu wartości spółek, który następuje wraz z poprawą jej wyników finansowych. Przy czym aby móc ten zysk zrealizować inwestor powinien posiadać możliwość sprzedaży akcji. Możliwość ta powstaje najczęściej wraz z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego. Dlatego też kupno akcji będzie miało charakter inwestowania, tylko jeżeli spółka ma wartościową historię, nie jest w trudnej sytuacji finansowej lub planuje upublicznienie. W przeciwnym wypadku jest to zwykłe wsparcie.

Przy okazji pojawiających się w przyszłości akcji crowdinvestingowych ocenę spółki należy oprzeć na historycznych wynikach finansowych, porównaniu wskaźników ze wskaźnikami innych spółek oraz  decyzji spółki co do upublicznienia na giełdzie. W przypadku braku dostępności takich danych spółka jest niewiarygodna i nie należy uznawać takiej akcji za inwestycję.

Zmiana w prawie nie wyklucza sprawia jednak, że oferty akcji pozostają bez regulacji. Emisja akcji w ramach crowdinvestingu jest nadal ofertą publiczną wymagającą przedstawienia uproszczonego ofertowego, a proces oferowania powinien być dokonywany za pośrednictwem wiarygodnych podmiotów.

Dwa największe na świecie brytyjskie portale crowdinvestingowe Seedrs i Crowdcube, przeprowadziły za swoim pośrednictwem oferty na łączną kwotę przekraczająca 1 miliard funtów. To na Seedrs pierwsze środki na rozwój pozyskał jeden z najbardziej znanych fintechów – Revoult, który dziś wyceniany jest na ponad 1,7 mld USD. Co istotne, portale te od strony formalnej to domy maklerskie zachowujące odpowiednie standardy. Dlatego też, rozważając inwestycję w ramach crowdinvestingu, ocenić należy nie tylko emitenta, ale też jakość dokumentów i podmioty stojące za platformą.

Na portalu CrowdConnect.pl każda spółka prezentuje swoje historyczne wyniki finansowe, zamieszcza opinie biegłego, szczegółowy dokument ofertowy oraz wycenę i podstawowe wskaźniki. Założeniem portalu CrowdConnect.pl jest upublicznienie spółek w perspektywie krótszej niż 1 rok.

Crowdinvesting wynika z powszechnego trendu dążenia do ułatwienia, digitalizacji i czynienia procesów maksymalnie zorientowanych na użytkownika. Jednak, pomimo uproszczenia przebiegu zapisu na akcje, istota inwestowania pozostała bez zmian. Crowdinvesting musi być zarówno dla spółki, jak i inwestora, traktowany jako narzędzie, nie zaś cel sam w sobie.

Powyższy artykuł ukazał się w Magazynie Inwestora - Global Investor Club 2019 / nr 2.  

_______ autor ____________________________


Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu
Dom Maklerski INC S.A.


24.04.2019

8 zasad świadomego inwestowania w IPO

Inwestowanie w ramach pierwotnych ofert emisji akcji poprzedzających debiut na giełdzie (ang. IPO, Initial Puiblic Offering) wiąże się z szeregiem wyzwań i zagrożeń. Jakie zasady inwestowania powinien przestrzegać świadomy inwestor i dlaczego są one tak ważne?


26.04.2019

Bardzo dobry pierwszy kwartał i szansa na rekordowy rok w Platwear S.A.

Spółka Plantwear opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Są to rekordowe wyniki I kwartału w historii spółki. Potwierdzają one realność prognozy przyjętej na rok 2019 i poprawiają wskaźniki wyceny.