Czym jest rynek NewConnect? - CrowdConnect

Blog

Czym jest rynek NewConnect?

18-04-2019 17:23:00

Na platformie CrowdConnect.pl z założenia prezentowane mają być wyłącznie oferty publiczne spółek, które w perspektywie dwunastu miesięcy planują zadebiutować na rynku akcji NewConnect (NC). Co to za rynek? Jak on działa? Jakie korzyści niesie dla inwestora? W niniejszym wpisie, postaram udzielić się odpowiedzi na wiele frapujących Was kwestii.

Rynek NewConnect to rynek giełdowy, na którym można kupować i sprzedawać akcje różnych przedsiębiorstw. Umożliwia on zatem zarówno inwestowanie w nowe podmioty, jak i sprzedaż akcji już posiadanych. Z puntu widzenia inwestora jest to istotna zaleta – może on dokonywać transakcji zarówno w celu zwiększenia zaangażowania w spółce, jak i uzyskuje możliwość uwolnienia zainwestowanych środków. Dzięki temu dokonana inwestycja ma charakter płynny, tj. środki nie są zamrożone na długi okres – jest to istotna przewaga na tle inwestowania w spółki nienotowane.

W efekcie dokonywanych przez inwestorów transakcji zmianie ulega cena akcji widoczna na rynku. Zmienność ceny umożliwia bieżące dostosowanie się wartości akcji, do sytuacji spółki. Jeżeli ta poprawia swoje wyniki finansowe, to jej kurs powinien rosnąć generując zysk dla inwestora. Jest to kolejna zaleta względem akcji niewprowadzanych na giełdę – w ich przypadku kupujemy akcje po cenie „x” i nie mamy możliwości obserwowania jej zmiany nawet w przypadku pozytywnych informacji płynących ze spółki.

Dlaczego powstał taki rynek akcji? W 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) utworzyła go z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które z uwagi na swoją wielkość nie mogą ubiegać się o notowanie na rynku głównym GPW (czyli tym, na którym notowane są PZU, KGHM, CD Projekt). Tego typu rynki akcji obecne są w całej Europie – wspomnieć można o rynku AIM w Londynie, NYSE Alternext w krajach Beneluksu lub NASDAQ OMX w krajach skandynawskich. Utworzenie NC sprawiło, że małe i średnie spółki uzyskały dostęp do wszystkich narzędzi, jaki oferuje rynek kapitałowy – pozyskania kapitału z emisji, wprowadzenia programów motywacyjnych opartych na akcjach, czy dokonywania bezgotówkowych transakcji fuzji i przejęć. Ponadto – dzięki systemom informatycznym GPW i KDPW – spółki mogą korzystać z narzędzi umożliwiających bezpośredni kontakt z inwestorami, ale także narzędzi usprawniających proces przeprowadzania walnych zgromadzeń i wypłaty dywidendy. Wszystko to ma przyczynić się do zwiększenia ich tempa rozwoju.

W jaki sposób inwestor może uzyskać dostęp do rynku NewConnect? Ma go ma każda osoba posiadająca rachunek maklerski. Jest to takie samo miejsce obrotu, jak rynek główny prowadzony przez GPW. Wśród przykładowych spółek, które były lub są notowane na NewConnect, można wskazać m.in. Nextbike (operatora rowerów miejskich), 11bit studios (twórcy takich gier, jak This War of Mine, czy Frostpunk), Onico (spółka zajmująca się obrotem paliwami, sponsor klubu siatkarskiego z Warszawy), Brand24 (twórca narzędzi do monitoringu Internetu i Social Media),  DOOK (software house), Stopklatka (operator kanału telewizyjnego), 4Mobility (carsharing) i wiele innych – łącznie na tym rynku obecnych jest blisko 400 spółek.

Spółki notowane na rynku NewConnect zobowiązane są do wypełniania przepisów z zakresu obowiązków informacyjnych. Co to oznacza? Muszą one publikowane informacje bieżące i okresowe, co sprawia, że pozostają w ciągłym kontakcie z inwestorem. Wśród informacji bieżących można wskazać m.in. raporty o zawieraniu istotnych umów, ogłoszenia o walnych zgromadzeniach, czy wypłacie dywidendy. Natomiast w ramach raportów okresowych spółki publikują wyniki finansowe za ostatni kwartał, jak i zbadane przez biegłego rewidenta raporty roczne. Konieczność wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe to kolejna zaleta dla inwestora – jest on na bieżąco z wydarzeniami w spółce i świadomie może podejmować decyzje  na ich podstawie. Dostęp do informacji na rynku prywatnym (spółki nienotowane na giełdzie) jest mocno ograniczony, nie wiemy tak naprawdę, jak są wykorzystywane nasze środki, ani co dokładnie robi spółka.

Ważne jest także aby wskazać, że nad prawidłowym wypełnianiem przez spółki obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect czuwają GPW oraz Komisja Nadzoru Finansowego – w przypadku, gdy spółka nie wywiąże się z przepisów obydwa te podmioty mogą nałożyć na danego emitenta sankcje. Dodatkowo w początkowych etapach obecności na NC spółki współpracują z Autoryzowanym Doradcą, podmiotem posiadającym licencję GPW na doradzanie emitentom w ramach funkcjonowania spółek na rynku NewConnect.

Inwestorzy powinni zatem traktować rynek NewConnect jako narzędzie pozwalające im zarządzać swoimi inwestycjami. Dzięki możliwości zawierania transakcji inwestycja staje się płynna, a bieżąca zmiana kursu pozwala na wycenę posiadanych akcji. Decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane w sposób świadomy z uwagi na dostęp do informacji płynących ze spółki w zakresie jej działalności i wyników finansowych. Nie można także zapomnieć, że wprowadzenie na NC ułatwia inwestorowi uzyskiwanie informacji o walnych zgromadzeniach, a także w sposób zautomatyzowany pozwala otrzymywać potencjalne dywidendy.

_______ autor ____________________________


Piotr Zygmanowski
Prokurent
Dom Maklerski INC S.A.


11.04.2019

Progi bezprospektowe w Unii Europejskiej

Zestawienie progów bezprospektowych przyjętych w poszczególnych krajach unijnych, które zostało przygotowane na podstawie opracowania ESMA z lutego 2019 r. W Polsce próg bezprospektowy to 2,5 mln euro (nie 1 mln euro – 1 mln euro to próg emisji bezprospektowej uproszczonej).


24.04.2019

8 zasad świadomego inwestowania w IPO

Inwestowanie w ramach pierwotnych ofert emisji akcji poprzedzających debiut na giełdzie (ang. IPO, Initial Puiblic Offering) wiąże się z szeregiem wyzwań i zagrożeń. Jakie zasady inwestowania powinien przestrzegać świadomy inwestor i dlaczego są one tak ważne?