Blog

Oferta publiczna akcji Kuboty zakończyła się sukcesem

26-08-2021 14:19:00

Kubota w 2021 r. nie tylko rozszerzyła swoją ofertę produktową o pierwszą w historii kolekcję odzieży, ale także przekształciła się w spółkę akcyjną. Oferta publiczna akcji spółki rozpoczęła się 10 sierpnia 2021 r. Planowane zakończenie emisji akcji spółki Kubota miało nastąpić 24 sierpnia 2021 r., jednak pełną kwotę udało się zebrać przed czasem.

W trakcie emisji inwestorzy objęli 192.307 akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 13,00 zł każda. Wycena spółki po ofercie akcji serii D, ze względu na objęcie wszystkich oferowanych akcji, wynosi 17 mln zł.  

– Środki z emisji akcji pozwolą na pokonywanie kolejnych barier i jeszcze prężniejszy rozwój. Chcemy je przeznaczyć m.in. na zatrudnienie kolejnych pracowników, rozwój funkcjonalności naszego sklepu kubotastore.pl, oraz zwiększenie stanów magazynowych. W zeszłym roku nie byliśmy w stanie zaspokoić popytu. W tym roku wyciągnęliśmy wnioski i ze stabilnym finansowaniem zamierzamy mocno przeć do przodu – wyjaśnia Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Kubota. 

Marka oferująca popularne w latach 90. klapki, trzy lata po reaktywacji zmierza na rynek NewConnect. Kubota, przy współpracy z INC S.A., planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect.

– Czeka nas jeszcze kilka czynności formalnych – rejestracja akcji w KRS oraz ich dematerializacja w depozycie prowadzonym przez KDPW, a także ukończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Zakładamy, że wykonamy te kroki jeszcze w tym roku, co pozwoli nam na złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect w IV kwartale 2021 lub I kwartale 2022 r. Szacujemy, że faktyczny debiut będzie miał miejsce na przełomie I i II kwartału 2022 r. – nie zależy to jednak od nas, a od decyzji GPW – wyjaśnia Alina Sztoch, dyrektorka operacyjna i szefowa marketingu w spółce. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się zebrać całość kwoty przed zakończeniem emisji. To świetny prognostyk przed debiutem. Społeczność Kuboty po raz kolejny pokazała, jak olbrzymia moc w niej drzemie. W ciągu 4 lat udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zmienić markę kojarzoną ze Stadionem X-lecia w prężnie działający e-Commerce wsparty sprzedażą hurtową, organicznym rozwojem sklepów stacjonarnych oraz jedyną w Europie kompleksową usługą personalizacji klapków. Ale to dopiero początek, zrobimy wszystko, żeby nie zawieść nowych i dotychczasowych akcjonariuszy firmy oraz osiągać jeszcze lepszą marżę operacyjną w kolejnych latach – dodaje Alina Sztoch. 

Spółka planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect w IV kwartale 2021 r. lub I kwartale 2022 r.

09.08.2021

Escola S.A. pozyskała 2,2 mln zł w ofercie publicznej akcji

Escola S.A., jedna ze spółek tworzących aplikacje webowe i mobilne w Polsce, zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji prezentowaną na platformie CrowdConnect.pl. Escola pozyskała 2,2 mln zł.


15.09.2021

Emplocity pozyskało na rozwój 1,5 mln zł z emisji akcji serii B w ramach oferty publicznej

Emplocity S.A., zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dzięki własnej platformie technologicznej i wykorzystaniem botów, zakończyła ofertę publiczną akcji serii B. W ramach emisji Spółka pozyskała 1,49 mln zł na rozwój technologii i produktów, w tym domenowych jak LexBot czy TherapistBot oraz ekspansję i skalowanie sprzedaży.