Blog

Escola ruszy 27 lipca z kampanią crowdfundingową

22-07-2021 09:11:00

Escola rozpocznie kampanię crowdinvestingową 27 lipca. Cel emisji to kwota do 4 mln zł, które spółka chce przeznaczyć na akwizycje podmiotów z branży IT, rozwój posiadanych produktów własnych i stworzenie nowych produktów cyfrowych, podała spółka. Escola planuje debiut na NewConnect w 2022 roku.

„Kampania crowdinvestingowa i późniejszy debiut na NewConnect to jedne z naszych najważniejszych celów, o których informowaliśmy inwestorów. Pozyskane finansowanie posłuży nam na przyspieszenie rozwoju Escoli i da możliwość dołączenia do akcjonariatu naszej spółki nowym osobom i podmiotom. Po przeprowadzonej emisji chcemy jeszcze bardziej skupić się na venture buildingu, rozwijaniu obecnych i tworzeniu nowych produktów cyfrowych. Widzimy, że przejęcia, inwestycje w ludzi i technologię generują zadowalające wyniki” – powiedział prezes Escoli Krzysztof Wojewodzic, cytowany w komunikacie.

Escola pierwsze kroki na rynku kapitałowym postawiła w maju 2017 r., kiedy spółka pozyskała 400 tys. zł z kampanii crowdinvestingowej. Dwa lata później firma przeprowadziła drugą rundę inwestycyjną na kwotę 521 tys. zł, podkreślono.

„W czasie pierwszej emisji crowdinvestingowej zapewnialiśmy inwestorów, że wejdziemy na giełdę, dążymy do debiutu na NewConnect w 2022 roku. Także większość celów emisyjnych będziemy starali się zrealizować do końca przyszłego roku” – dodał Wojewodzic.

Escola to spółka technologiczna tworząca rozwiązania dla aplikacji mobilnych i webowych. Firma poza podstawową działalnością jako software house dywersyfikuje biznes produktami własnymi. Głównym akcjonariuszem spółki oraz prezesem jest Krzysztof Wojewodzic.

16.07.2021

Punch Punk Games wkrótce zadebiutuje na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę o dopuszczeniu do obrotu akcji Punch Punk S.A.


04.08.2021

Render Cube z sukcesem zakończył ofertę publiczną akcji serii C

Render Cube S.A., autor hitu Medieval Dynasty, z sukcesem uplasowała wszystkie oferowane akcje w ramach II transzy emisji akcji serii C, prezentowanej na platformie CrowdConnect.pl.