Blog

Komentarz Domu Maklerskiego INC S.A. w sprawie informacji zawartych w opublikowanym na stronie internetowej Pulsu Biznesu artykule „Equity crowdfunding nabrał dynamiki”

12-01-2021 15:34:00

Dom maklerski INC z zadowoleniem odbiera rosnąca popularność ofert publicznych i crowdfundingu inwestycyjnego, jak również zainteresowanie mediów tą tematyką. Dom Maklerski INC S.A. („DM INC”) wskazuje jednak, że informacja zawarta w opublikowanym w dniu 11 stycznia 2021 r. na stronie internetowej „pb.pl” artykule pt. „Equity crowdfunding nabrał dynamiki”, uwzględniająca stwierdzenie dotyczące platformy CrowdConnect prowadzonej przez DM INC, zgodnie z którym „platforma działa w modelu mieszanym, w którym część pieniędzy spółki pozyskują od dużych inwestorów z klubu […]”, w zakresie w jakim odnosi się do istnienia oraz funkcjonowania tzw. klubu, nie jest zgodna z rzeczywistością i może wprowadzać czytelników w błąd.

DM INC oświadcza, że tzw. „klub” w przeszłości stanowił jedynie marketingowe ujęcie prezentowania przez DM INC świadczonych usług maklerskich, a nie stanowił i nie stanowi sformalizowanego i faktycznie wyodrębnionego bytu organizacyjnego, co powoduje, że posługiwanie się pojęciem klubu oraz inwestorów należących do „klubu” w kontekście działalności maklerskiej wykonywanej przez DM INC jest wysoce nieprecyzyjne i może powodować mylne wyobrażenie inwestorów o funkcjonowaniu takiej jednostki, która w rzeczywistości nie istnieje.

Jednocześnie DM INC precyzuje, że łączna wartość ofert publicznych (w tzw. trybie do 1 mln euro), w których Dom Maklerski INC S.A. świadczył na rzecz emitenta usługę oferowania akcji, w 2020 roku wyniosła 25 mln PLN, ale w tym łączna wartość transz ofert prezentowanych na crowdconnect.pl wyniosła 10,4 mln PLN.


10.12.2020

Sunday Energy pozyskał 4 mln zł z emisji akcji

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 4 mln zł. Grono Akcjonariuszy spółki powiększyło się o 194 podmioty.


09.02.2021

Road Studio rozpoczyna ofertę publiczną akcji i planuje pozyskać do 2 mln zł

Road Studio S.A., producent i wydawca gier związanych z tematyką drogi i podróży, 9 lutego 2020 roku rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do większych inwestorów.