Blog

28.04.2021

Hydra Games rozpoczyna ofertę publiczną. W planach debiut na NewConnect

Już w czwartek, 29 kwietnia startuje oferta publiczna Hydra Games – producenta dobrze przyjętej przez graczy gry Don’t Be Afraid, której koszty zwróciły się w 5 dni po premierze. Spółka planuje pozyskać do 1,5 mln zł na produkcję oraz marketing trzech kolejnych tytułów.


27.04.2021

Zeneris Projekty pozyskało 3 mln zł z emisji akcji

Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 3 mln zł.


20.04.2021

Dziś startuje emisja publiczna akcji Zeneris Projekty, spółki z branży energii odnawialnej.

Zeneris Projekty zamierza pozyskać do 3 mln zł na realizację inwestycji rozwojowych i zwiększenie skali biznesu. Jeszcze w tym roku Zeneris zamierza zadebiutować na NewConnect.


09.04.2021

Ignibit z sukcesem zakończyła ofertę publiczną akcji

Ignibit S.A. zajmująca się produkcją autorskich gier wideo, portowaniem projektów PC na VR oraz realizacją strategicznych kontraktów komercyjnych, z sukcesem zakończyła ofertę publiczną prowadzoną w związku z emisją akcji serii E.


23.03.2021

Ignibit rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Ignibit S.A., zajmujący się produkcją autorskich gier wideo oraz portowaniem projektów PC na VR rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii E. Z pierwszej transzy, która skierowana jest do indywidualnie oznaczonych, większych inwestorów, Spółka chce pozyskać 1 mln zł.


18.03.2021

Brave Lamb Studio rozpoczyna współpracę z Grupą INC

Brave Lamb Studio, wchodzący w skład Rodziny Movie Games producent gier w segmencie Indie Premium, podpisał umowy ze spółkami z Grupy kapitałowej INC, które wesprą studio w procesie pozyskania finansowania oraz debiutu na rynku NewConnect. W najbliższym czasie wystartuje oferta publiczna akcji spółki prowadzona w formie crowdinvestingu na platformie CrowdConnect.pl.


05.03.2021

Demolish Games z sukcesem zakończyła ofertę publiczną prowadzoną w związku z emisją nowych akcji

Spółka pozyskała łącznie 1 mln zł w dwóch transzach. Środki z emisji akcji Studio przeznaczy na nowe produkcje. Usługę oferowania akcji na rzecz Demolish Games wykonał Dom Maklerski INC S.A.


23.02.2021

Demolish Games rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Demolish Games S.A., producent gier z gatunku symulatorów na PC, rozpoczął dziś pierwszą transzę oferty publicznej w związku z emisją nowych akcji. Druga transza oferty, skierowana do wszystkich zaineresowanych, rozpocznie się 2 marca. Celem emisji akcji jest pozyskanie 1 mln zł.