Blog

03.07.2020

United Label Spółka pozyskała od inwestorów łącznie 4,4 mln zł przy wsparciu Grupy INC

United Label, globalna platforma wydawnicza przeznaczona dla niezależnych producentów gier indie, z dużym sukcesem zakończyła swoją kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl.


02.07.2020

2 lipca startuje kampania crowdinvestingowa akcji Olymp

Dziś o 10:00 na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się kampania crowdinvestingowa akcji serii D Olymp. Spółka zajmująca się produkcją i dystrybucją sprzętu treningowego zamierza z niej pozyskać 550 tys. zł.


01.07.2020

1 lipca startuje druga transza emisji akcji United Label

United Label rozpoczyna dziś drugą transze emisji akcji, z której chce pozyskać od inwestorów 1,4 mln zł. Oferta akcji zaprezentowana jest na platformie CrowdConnect.pl. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane od godziny 14:00 bezpośrednio przez Spółkę.


30.06.2020

Pamietaj! Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Inwestorzy nie powinni podejmować decyzji inwestycyjnej kierując się tylko impulsem lub zainteresowaniem ze strony innych inwestorów, w szczególności w przypadku składania zapisów na akcje bezpośrednio u Emitenta, bez korzystania z pośrednictwa firmy inwestycyjnej.


30.06.2020

United Label pozyskało 3 mln zł w I transzy emisji akcji przy wsparciu Grupy INC

Druga transza emisji  akcji, o wartości 1,4 mln zł, startuje już 1 lipca w formie publicznej kampanii na platformie CrowdConnect.pl.


23.06.2020

Incuvo pozyskało 2,8 mln zł przy wsparciu Grupy INC

Grupa INC z sukcesem zakończyła kampanię crowdinvestingową spółki Incuvo prowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. W ramach oferty publicznej spółka pozyskała 2,8 mln zł.


17.06.2020

Grupa INC pozyskała dla Incuvo 2,1 mln zł w I transzy emisji akcji

Grupa INC zakończyła pierwszą transzę emisji akcji spółki Incuvo SA, w której zapisy mogli składać więksi inwestorzy. W ramach tej rundy pozyskano 2,1 mln zł.


09.06.2020

Grupa INC z sukcesem pozyskała 1,5 mln PLN dla Punch Punk Games

Emisja akcji Punch Punk Games prowadzona przez Grupę INC zakończyła się sukcesem. W drugiej transzy emisji zaprezentowanej na platformie CrowdConnect.pl – studio pozyskało 375 tys. zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na produkcję gry Moonshine VR oraz wsparcie budżetów produkcyjnych gier z gatunku symulatorów i VR.