Blog

26.04.2019

Bardzo dobry pierwszy kwartał i szansa na rekordowy rok w Platwear S.A.

Spółka Plantwear opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Są to rekordowe wyniki I kwartału w historii spółki. Potwierdzają one realność prognozy przyjętej na rok 2019 i poprawiają wskaźniki wyceny.


26.04.2019

Wspierasz, czy inwestujesz?

Crowdfunding udziałowy stał się tematem wyraźnie medialnym, przez co mylone i upraszczane jest wiele pojęć. Crowdfunding – czyli internetowe zbieranie środków w oparciu o rozproszona społeczność, ma wiele twarzy. Przedmiotem naszego zainteresowania jest crowdfunding udziałowy, albo inaczej crowdinvesting.


24.04.2019

8 zasad świadomego inwestowania w IPO

Inwestowanie w ramach pierwotnych ofert emisji akcji poprzedzających debiut na giełdzie (ang. IPO, Initial Puiblic Offering) wiąże się z szeregiem wyzwań i zagrożeń. Jakie zasady inwestowania powinien przestrzegać świadomy inwestor i dlaczego są one tak ważne?


18.04.2019

Czym jest rynek NewConnect?

Na platformie CrowdConnect.pl z założenia prezentowane mają być wyłącznie oferty publiczne spółek, które w perspektywie dwunastu miesięcy planują zadebiutować na rynku akcji NewConnect (NC). Co to za rynek? Jak on działa? Jakie korzyści niesie dla inwestora?


11.04.2019

Progi bezprospektowe w Unii Europejskiej

Zestawienie progów bezprospektowych przyjętych w poszczególnych krajach unijnych, które zostało przygotowane na podstawie opracowania ESMA z lutego 2019 r. W Polsce próg bezprospektowy to 2,5 mln euro (nie 1 mln euro – 1 mln euro to próg emisji bezprospektowej uproszczonej).


03.04.2019

Crowdfunding udziałowy / crowdinvesting w świetle stanowiska UKNF z 29 marca 2019 r.

UKNF opublikował stanowisko dotyczące interpretacji nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych. Stanowisko to jest kluczowe dla podmiotów świadczących usługi platform crowdfundingu udziałowego / crowdinvestingu.


03.04.2019

Rachunek maklerski – czy to konieczne?

W formularzu zapisu na stronie Plantwear S.A. znajduje się miejsce na wskazanie numeru rachunku maklerskiego. Nie trzeba go wypełniać w momencie zapisu (nie jest ono obowiązkowe), ale każdy inwestor powinien sobie przed debiutem Plantwear na Giełdzie taki rachunek założyć.


29.03.2019

Kiedy Plantwear zadebiutuje na giełdzie?

Emisja Plantwear skończy się w maju. Każda spółka akcyjna, która emituje akcje, musi po zebraniu wpłat zgłosić tę emisję w sądzie – Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), który dokonuje jej rejestracji. Sądy działają niestety w różnym tempie – taka rejestracja zajmuje zwykle około kilku tygodni (choć niekiedy może trwać niestety dłużej). Na to ani Spółka, ani my nie mamy wpływu.