Blog

11.04.2019

Progi bezprospektowe w Unii Europejskiej

Zestawienie progów bezprospektowych przyjętych w poszczególnych krajach unijnych, które zostało przygotowane na podstawie opracowania ESMA z lutego 2019 r. W Polsce próg bezprospektowy to 2,5 mln euro (nie 1 mln euro – 1 mln euro to próg emisji bezprospektowej uproszczonej).


03.04.2019

Crowdfunding udziałowy / crowdinvesting w świetle stanowiska UKNF z 29 marca 2019 r.

UKNF opublikował stanowisko dotyczące interpretacji nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych. Stanowisko to jest kluczowe dla podmiotów świadczących usługi platform crowdfundingu udziałowego / crowdinvestingu.


03.04.2019

Rachunek maklerski – czy to konieczne?

W formularzu zapisu na stronie Plantwear S.A. znajduje się miejsce na wskazanie numeru rachunku maklerskiego. Nie trzeba go wypełniać w momencie zapisu (nie jest ono obowiązkowe), ale każdy inwestor powinien sobie przed debiutem Plantwear na Giełdzie taki rachunek założyć.


29.03.2019

Kiedy Plantwear zadebiutuje na giełdzie?

Emisja Plantwear skończy się w maju. Każda spółka akcyjna, która emituje akcje, musi po zebraniu wpłat zgłosić tę emisję w sądzie – Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), który dokonuje jej rejestracji. Sądy działają niestety w różnym tempie – taka rejestracja zajmuje zwykle około kilku tygodni (choć niekiedy może trwać niestety dłużej). Na to ani Spółka, ani my nie mamy wpływu.


25.03.2019

Czy crowdinvesting różni się od crowdfundingu?

Mnogość różnorakich sformułowań wykorzystujących pojęcie „crowd” może powodować istny mętlik w głowie. Crowdfunding produktowy, crowdfunding donacyjny, crowdfunding udziałowy, czy crowdinvesting to jedne z najczęściej powtarzanych przez media pojęć związanych z wykorzystaniem zaangażowania społeczności w celu sfinansowania różnorakich przedsięwzięć.