Baza klientów Domu Maklerskiego INC

Platforma CrowdConnect.pl należy do Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (DM INC), który posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej m.in. w zakresie oferowania instrumentów finansowych (sygn. decyzji DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012).

Jeżeli chcesz zyskać możliwość otrzymywania informacji od DM INC o ofertach publicznych instrumentów finansowych, w których DM INC wykonuje czynności oferowania, w tym o ofertach prezentowanych na platformie CrowdConnect.pl, to musisz zawrzeć z DM INC nieodpłatną i pozbawioną prowizji umowę o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (Umowa PPZ). Aby zawrzeć Umowę PPZ należy wypełnić ankietę MiFID. Cały proces możesz przejść online. Informacje o instrumentach finansowych będą kierowane wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W celu korzystania z platformy CrowdConnect.pl oraz złożenia zapisu na akcje na stronie internetowej emitenta nie jest wymagane zawarcie jakiejkolwiek umowy z DM INC. Zawarcie umowy z DM INC umożliwi natomiast informowanie Cię o rozpoczynających się ofertach publicznych instrumentów finansowych, w których DM INC wykonuje czynności oferowania, w tym tych prezentowanych na CrowdConnect.pl – dzięki czemu będziesz na bieżąco z ofertami promowanymi na platformie.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem możliwości otrzymywania informacji o ofertach instrumentów finansowych od Domu Maklerskiego INC S.A. i chcesz zostać klientem DM INC, wypełnij poniższy formularz. Pomożemy Ci na każdym etapie procesu.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, tj. Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji złożonego zapytania oraz w celu stosowania marketingu bezpośredniego przez Administratora, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w „Polityka prywatności”. Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.

Możesz też samodzielnie skorzystać z naszego kreatora umowy i podpisać dokumenty online.

Wypełnij ankietę MiFID na stronie:

https://dminc.pl/ankieta/


Pobierz plik w formacie „.pdf” zawierający wynik ankiety


Wypełnij wszystkie dane do umowy na stronie:

https://dminc.pl/generator/


Pobierz plik w formacie „.pdf” zawierający umowę


Zapoznaj się z umową i dokumentami stanowiącymi załączniki do umowy


Zeskanuj dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer PESEL, np. prawo jazdy lub paszport


Pobrane pliki „.pdf” (ankietę, umowę) oraz skany dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego tożsamość podpisz podpisem zaufanym ePUAP lub jeżeli posiadasz kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Wygeneruj pliki w formacie „.pdf”


Wyślij podpisane pliki na adres ppz@dminc.pl