Arena.pl S.A.

Emisja akcji, seria: J

218 878 PLN

7.3%

8 000 000

oferowanych akcji

0,50 PLN

cena za akcję

4 000 000 PLN

kwota emisji *

69

akcjonariuszy

13.12.2019

data zakończenia

Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Statystyki postępu emisji uwzględniają wszystkie złożone zapisy na akcje.

* Jest to maksymalna kwota emisji akcji, cel ustalony został na poziomie 3.000.000 zł, po zebraniu co najmniej tej kwoty emisja dojdzie do skutku (próg emisji).


Dane spółki

Nazwa Arena.pl S.A.
Branża E-Commerce
www https://arenasa.pl/
Adres Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
KRS 0000296255
NIP 5242622771
E-mail kontakt@arenaplsa.pl

Prezentowana spółka jest na wczesnym etapie rozwoju działalności, przez co ryzyko towarzyszące inwestycji w jej akcje jest większe od ryzyka inwestycji w akcje spółek bardziej dojrzałych.

Dokumenty

Dokument ofertowy

Teaser inwestycyjny

Prezentacja inwestycyjna - aktualizacja

Aneks nr 1 do Dokumentu ofertowego

Spóła arena.pl prowadzi platformę handlową typu marketplace pod adresem: www.arena.pl. Arena.pl jest innowacyjną, bezpieczną platformą zakupową, gdzie kluczową wartością dodaną jest społecznościowa idea współwłasności. Projekt jest finansowany wyłącznie przez polski kapitał.

Bonusy

Spółka przewiduje następujące bonusy dla osób uczestniczących w ofercie: 

- 100 pierwszych sprzedawców, którzy wpłacą 5.000 zł, otrzyma 50% obniżkę prowizji na najbliższe 12 miesięcy

- każdy sprzedawca, który wpłaci minimum 500 zł otrzyma gwarancję stałej prowizji na obecnym poziomie (na 12 miesięcy, okres ten wydłuża się wraz z wysokością wpłaty)

- społeczność sprzedawców otrzyma prawo do desygnowania 1 przedstawiciela w Radzie Nadzorczej arena.pl S.A.

Stała prowizja 2020 r.

Twój sklep otrzymuje gwarancję stałej prowizji do końca 2020 r.

Stała prowizja 2021 r.

Twój sklep otrzymuje gwarancję stałej prowizji do końca 2021 r.

Stała prowizja 2021 r. i obniżka na 2020 r.

Twój sklep otrzymuje obniżoną o połowę prowizję na 2020 r. oraz gwarancję, że prowizja na 2021 r. nie będzie wyższa od obecnej! Oferta tylko dla 100 pierwszych osób!

Stała prowizja na zawsze!

Twój sklep otrzymuje gwarancję stałej prowizji na zawsze!


Jak zainwestować?

1

Zapoznaj się ze stroną emisji

2

Pobierz dokument ofertowy

3

Przeanalizuj jego treść

4

Złóż zapis na stronie Spółki

Zapisy na akcje przyjmowane są bezpośrednio przez Spółkę. Dom Maklerski nie jest zaangażowany w proces przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje. W celu złożenia zapisu na akcje i ich opłacenia musisz przejść na dedykowaną do tego stronę prowadzoną przez Spółkę, która została zabezpieczona certyfikatem SSL. Płatności obsługiwane są przez Tpay – markę należącą do KIP S.A., posiadającą licencję krajowej instytucji płatniczej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dom Maklerski pełni wyłącznie funkcję oferującego w rozumieniu art. 72 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. prezentuje udostępnione przez Emitenta informacje o instrumentach finansowych, warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów. Dom Maklerski INC S.A. nie pełni roli przyjmującego i przekazującego zlecenia nabycia instrumentów finansowych, ani nie pośredniczy w przyjmowaniu zapisów i przekazywaniu wpłat. Osoba składająca zapis na stronie Spółki nie staje się klientem Domu Maklerskiego.

Cały proces jest w pełni bezpłatny, ani Dom Maklerski, ani Spółka nie pobierają od Ciebie żadnych opłat lub prowizji. Nie musisz także podpisywać żadnej fizycznej dokumentacji – wszystkie informacje przekazujesz wyłącznie online. Nowocześnie, szybko i wygodnie.